CEREBRA tri dana boravila u “Omladinskom gnijezdu”

Na poziv tri krovna tijela u Bosni i Hercegovini bili smo dio događaja “Youth Nest: Gathered4Youth” koji je organizovan u sklopu projekta “Fakat je vakat za mlade 2.0” od strane Vijeća mladih Federacije BiH, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta uz podršku Međunarodne organizacije za migracije i USAID-a.

“Omladinsko gnijezdo” je održano od 8. do 10. septembra 2021. godine na Ilidži i okupilo je predstavnike/ce omladinskih organizacija i organizacija za mlade koji su imali priliku za umrežavanje i diskusiju o trenutnom položaju mladih u BiH. Tom prilikom su i organizacije okupljene u “omladinskom gnijezdu” predstavile rezultate njihovog rada u prethodnom period, tj. ideje kako osnažiti omladinski sektor u Bosni i Hercegovini.

Završna manifestacija je pored predstavnika omladinskog sektora okupila i predstavnike međunarodnih institucija i donatora, na kome su predstavljeni rezultati implementacije projekta koji je trajao 18 mjeseci.

Prisutnima su se pored predstavnika krovnih organizacija za mlade obratili i podržali ih u njihovim nastojanjima da poprave status populacije koju predstavljaju i gospođa Deborah Mennuti, otpravnica poslova ambasade SAD u BiH, gospođa Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini te gospođa Laura Lungarotti, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH.

Ovaj događaj je predstavljao sjajnu priliku za upoznavanje predstavnika međunarodne zajednice i omladinskog sektora Bosne i Hercegovine, te poslao poruku da kroz saradnju i zajednički trud i napor možemo izgraditi bolje mjesto za mlade.

Našu organizaciju na ovom događaju je predstavljao Miloš Blagojević.

Scroll to top